Tag Archives: chłodnictwo przemysłowe

Serwis i naprawa wentylacji SKiC Robert Aptacy

Naprawa i serwis wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Montaż klimatyzacji Naprawa i serwis wentylacji mechanicznej i grawitacyjnejPrzed podjęciem decyzji o budowie domu jednorodzinnego należy zastanowić się nad kilkoma kwestiami. Pierwszą, najważniejszą sprawą jest wybór systemu wentylowania pomieszczeń. Mamy do wyboru wentylację mechaniczną i grawitacyjną. Decyzja o wyborze systemu wentylacyjnego powinna zostać podjęta po zapoznaniu się ze specyfiką każdego z nich. Wentylacja grawitacyjne determinuje bardzo niskie koszta inwestycyjne i jest tania w eksploatacji. Naturalne wentylowanie pomieszczeń może być stosowane w każdym obiekcie budowlanym, gdyż jedyną rzeczą jaką musi wykonać właściciel jest wmurowanie komina, który łączy pomieszczenia domowe z atmosferą. Jak nie trudno się domyślić system wentylacji naturalnej nie wymaga od właściciela posiadania osobnego nań pomieszczenia i nie jest zbyt skomplikowany w użytkowniu. Niestety, na tym zalety wentylacji naturalnej się kończą. Jeżeli chcemy zastosować system naturalny, musimy przygotować się na konieczność zakupu specjalnego typu okien, które mają zaniżoną szczelność. Okna winny mieć również system nawiewników, które doprowadzą powietrze atmosferyczne do pomieszczenia. Jako, że system ma charakter bezinwazyjny, trudno objąć go jakąkolwiek kontrolą i unormować dopływ powietrza. Konsekwencję dopływu powietrza są szczególnie widoczne w okresie zimowym, kiedy koszta ogrzewania gwałtownie wzrastają. Summa summarum wykorzystywanie technik naturalnych nie sprawdzi się na dłuższą metę i może spowodować zwielokrotnienie kosztów utrzymania i ogrzewania domu. Niektórzy właściciele domków jednorodzinnych decydują się na połączenie zalet wentylacji naturalnej i mechanicznej. Stworzenie tego rodzaju hybrydy nie jest jednak sprawą prostą i wymaga gruntownego przemyślenia i wykonania odpowiednich planów inwestycyjnych. Każdy rodzaj wentylacji musi być poddawany regularnym kontrolom. Konieczna jest także okresowa regulacja parametrów pracy oraz wymiana elementów eksploatacyjnych.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja mechaniczna znajduje szerokie zastosowanie, gdyż jest w pełni przewidywalna i może pracować na określonych parametrach. Dzięki regulacji parametrów, użytkownicy mogą określić jaka ilość powietrza winna zostać wtłoczona do pomieszczenia oraz odzyskiwać znaczne ilości ciepłego powietrza, co jest szczególnie istotne w okresie jesiennym i zimowym. Wielką zaletą systemu wentylacji mechanicznej jest również możliwość filtrowania powietrza. Jest to szczególnie istotne w przypadkach osób cierpiących na alergię i inne tego typu przypadłości.

Wentylacja mechaniczna dzieli się na wentylację mechaniczną wywiewną oraz wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem.

Wentylacja mechaniczna wywiewna jest regulowana poprzez odpowiednie ustawienie kratek wentylacyjnych i kontrolę parametrów wentylatora. W przypadku wentylacji mechanicznej zbyteczne jest budowanie kominów wentylacyjnych, gdyż są one zastępowane lekkimi rurami elastycznymi. Oczywiście, użytkowanie wentylacji mechanicznej determinuje konieczność wykonywania częstych przeglądów technicznych oraz kontrolę stanu szczelności instalacji. Nadzór techniczny nad urządzeniem powinien być przekazany odpowiedniej firmie serwisującej, która posiada wystarczające doświadczenie rynkowe i specjalizuje się w konserwowaniu urządzeń klimatyzacyjnych i wentylatorów. Przegląd  techniczny urządzenia ma zaś charakter planowy i odbywa się w regularnych odstępach czasu bez względu na aktualny stan techniczny urządzenia. Dobrym i sprawdzonym serwisantem urządzeń klimatyzacyjnych jest SKiC Robert Aptacy, który funkcjonuje na rynku już od dłuższego czasu i specjalizuje się w naprawie, regeneracji i wymianie części do urządzeń wentylacyjnych i chłodniczych.

Kanały wentylacyjne

Kanały wentylacyjne służą do transportowania świeżego powietrza do pomieszczenia i wyrzucania na zewnątrz powietrza obiegowego. Są wykonane z elastycznych przewodów aluminiowych, które mają za zadanie utrzymywanie stałej temperatury powietrza. Przewody elastyczne nie powodują wychładzania się powietrza dostarczonego do pomieszczenia i tym samym niwelują problem skraplania się powietrza w przewodach. Na końcach kanalików wentylacyjnych znajdują się nawiewniki i wywiewniki, które powinny być regularnie serwisowane i w razie problemów udrażniane. Wymiana elementów eksploatacyjnych takich jak nawiewniki i wywiewniki odbywa się w określonych odstępach czasu i nie jest szczególnie kosztowna.  System wentylacji powinien być montowany przez jedną firmę, która później podejmie się jego regularnego serwisowania. Ważne, aby serwis stały i doraźny był dostępny na wyciągnięcie ręki i o każdej porze dnia i nocy.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z rekuperatorem

Rekuperator jest powszechnie stosowany we wszystkich systemach wentylacyjnych. Jego zadaniem jest odzyskiwanie ciepła z wentylowanego powietrza, które w wyniku cyrkulacji wydostaje się na zewnątrz pomieszczenia. Regularne mycie i czyszczenie wymienników ciepła i rekuperatorów pozwala na efektywne wykonywanie pracy i ograniczenie strat ciepła. Jest to sprawa niebanalna, gdyż wykorzystanie zalet rekuperacji umożliwia redukcję wydatków na ocieplenie o prawie 80%. Pomimo, że koszta zakupu i montażu są nieco wyższe aniżeli w przypadku wentylacji mechanicznej wywiewnej, to możemy mieć pewność, że po kilkuletnim użytkowaniu różnica się zwróci.

Naprawa wentylacji grawitacyjnej

Regularne kontrole wentylacji grawitacyjnej pozwalają na szybką identyfikację problemu i wykluczenie nieprawidłowości już na wstępnym etapie prac. Częstym problemem związanym z wentylacją grawitacyjną jest brak nawiewu. Wówczas ekipa serwisująca wykonuje zabieg rozszczelniania okien, bądź też wierci dziurę w ścianie po zewnętrznej stronie budynku. Aby uniknąć zbyt dużych strat ciepła montuje się zazwyczaj specjalną kratkę nawiewną z nagrzewnicą. Ustawienie wydajności kratek pozwala na kontrolowanie przepływu powietrza atmosferycznego i stabilizację całego procesu. Kontrola szczelności instalacji pozwala zaś na wychwycenie wszelkich niedrożności oraz zbadanie stanu instalacji i kanałów wentylacyjnych. Przeprowadzenie kontroli jest możliwe dzięki zastosowaniu kamery wizyjnej.

Klimatyzacja precyzyjna

Klima Serwerowni

Na spotykamy się najczęściej z instalacjami klimatyzacyjnymi w biurach, samochodach i domach, zwanych również klimatyzacją komfortu. Istnieje jednak inny, ważny rodzaj systemów chłodniczych, bez których wiele współczesnych przedsiębiorstw lub instytucji nie mogłoby funkcjonować. Jest to klimatyzacja precyzyjna, której zadaniem jest … read more

Niezawodny serwis

Każda bez wyjątku poważna i dbająca o swoje interesy firma musi mieć świadomość, że sama inwestycja w niezbędną do prowadzenia działalności instalację klimatyzacyjną bądź system chłodniczy nie równa się jeszcze otrzymaniu bezterminowej gwarancji na jej niezawodne działanie. Dlatego kluczową sprawą … read more